Rabu, 11 Juli 2012

teka-teki agama islam


 1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
2. dua yang tiada tiganya,
3. tiga yang tiada empatnya,
4. empat yang tiada limanya,
5. lima yang tiada enamnya,
6. enam yang tiada tujuhnya,
7. tujuh yang tiada delapannya,
8. delapan yang tiada sembilannya,
9. sembilan yang tiada sepuluhnya,
10. sesuatu yang tidak lebih dari
sepuluh,
11. sebelas yang tiada dua belasnya,
12. dua belas yang tiada tiga belasnya,
13. tiga belas yang tiada empat
belasnya.
14. Sebutkan sesuatu yang dapat
bernafas namun tidak mempunyai ruh!
15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?
21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun,setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?
jawaban
 1.Allah
2.malam dn siang
3. Kehilafan nabi isa saat brguru kpd nabi khidir
4. Kitabullah: Taurat, injil, zabur dn alqur'an
5.sholat 5 wktu
6. Jumlah hari ktika Allah mnciptakn makhlukNya.
7.langit 7 lapis
8.malaikat pemikul Arsy Allah
9. Jumlah mukjizat nabi musa.
10.kebaikn Allah SWT. (Al An'am. 160)
11.jumlah saudara2 yusuf
12. Mukjizat nabi Musa yg ada pada surat Al Baqarah ayat 60
13. Jumlah saudra yusuf ditmbah ayah dn ibunya
14.waktu subuh
15.ikan yg menelan nabi yunus
 16.saudara yusuf yg berdusta kmudian stela kedustaan trsbt trungkap, ayah mreka nabi Yaqub memohonkn ampun kpd Allah.
17.suara keledai
18.nabi adam, malaikat, unta nabi shaleh. Dn kambing nabi ibrahim.
19.iblis: abu jahal: nabi ibrahim.
20.unta nabi shaleh: tentara bergajah: ash habul kahfi.
21.tipu daya wanita.(Yusuf. 28)
22.pohon adl tahun, ranting adl bulan. Daun adl hari, dn buah adl sholat 5 wktu, 3 di mlam hari dn 2 disiang hari2 komentar: